Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động

LCĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, các cấp công đoàn đã tích cực chỉ đạo các ban nữ công, tổ nữ công công đoàn trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Lào cai luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho nữ CNVCLĐ.       Ảnh: Vũ Sơn

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức triển khai và hướng dẫn cho các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Những năm qua, nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, tạo động lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới đã được các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm; nhận thức của toàn xã hội về vị thế của phụ nữ đã được nâng cao. Để nữ CNVCLĐ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc góp sức xây dựng địa phương, công đoàn các cấp trong tỉnh đã thường xuyên cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng vào phong trào công nhân, trong đó có những chính sách về CNLĐ nữ. Các cấp công đoàn đã tổ chức củng cố, kiện toàn các ban nữ công; chỉ đạo chặt, hướng dẫn nội dung và phương pháp hoạt động nữ công phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, ngành nghề. LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết 11, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ về Luật Lao động, pháp luật có liên quan đến nữ công và gia đình, vì sự phát triển của phụ nữ, về bình đẳng giới và chế độ, chính sách đối với lao động nữ... Từ năm 2008 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 3.756 buổi tuyên truyền, thu hút trên 23.870 lượt nữ CNVCLĐ tham gia; tư vấn Luật Lao động và Công đoàn, tuyên truyền tư vấn công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản được 284 buổi, với 35.457 lượt người tham gia.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phấn đấu, nỗ lực, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh ngày càng khẳng định trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của tỉnh trong đó, một số chị em đảm nhận những chức vụ quan trọng trong công tác. Có thể kể đến như đại biểu nữ trong tỉnh tham gia Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp đạt và vượt mục tiêu Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đề ra (nữ đại biểu Quốc hội đạt 33,33%; nữ tham gia HĐND các cấp đạt 31,08%); nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm tỷ lệ 14,54%; có 45 nữ trưởng, phó ngành và tương đương ở cấp tỉnh. Trong hệ thống Công đoàn, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chiếm 49%; tham gia BCH Công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương là 33%; tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh chiếm tỷ lệ 26%... Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nữ CNVCLĐ luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Trong những năm qua, đã có 4.383 lượt CNVCLĐ là nữ được cử đi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; 580 chị được quy hoạch; 622 chị được bổ nhiệm giữ các chức vụ...

Công tác nữ công cũng được chú trọng để chăm lo đến đời sống của hội viên. Toàn tỉnh hiện có 914 ban nữ công, với 990 cán bộ nữ công công đoàn các cấp. Ban nữ công công đoàn các cấp đã kịp thời nắm bắt được yêu cầu công tác, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ ở từng cơ quan, đơn vị; vận động nữ CNVCLĐ hăng say công tác, lao động sản xuất, kinh doanh; có nhiều cố gắng thi đua học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ... Nhiều ban nữ công đã kịp thời đề xuất với công đoàn, với chính quyền những hoạt động thiết thực, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nữ CNVCLĐ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. Công đoàn các cấp đã lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, ngành, qua đó đã vận động được đông đảo nữ CNVCLĐ tích cực tham gia và đạt hiệu quả tốt.

         Nữ CNVCLĐ Lào Cai có nhiều đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của tỉnh.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006 - 2010 có 17.189 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, chiếm tỷ lệ trên 75%. Thông qua phong trào thi đua “Hai giỏi”, nữ CNVCLĐ trong tỉnh đã được bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt; phát huy được năng lực, trí tuệ trong quá trình sản xuất, công tác; thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới đất nước. Tiêu biểu như LĐLĐ các huyện, thành phố: Lào Cai, Bảo Thắng, Bát Xát; Công đoàn ngành giáo dục; Công đoàn Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam; Công đoàn cơ sở Kho bạc tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở VH - TT&DL... Ban nữ công công đoàn các cấp trong tỉnh cũng đã phát động có hiệu quả các phong trào: Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình và xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ các gia đình có công, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết nghĩa, phối hợp giúp đỡ phụ nữ các xã đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia chống tham nhũng, chống tiêu cực, phòng - chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS…

Với những kết quả đã đạt được, nữ CNVCLĐ trong tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Hữu Long
Cập nhật : Thứ bảy, 09/03/2013 lúc 08:58:17
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ