Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Hội nghị báo cáo viên pháp luật đợt 1/2013

LCĐT – Sáng nay (26/4), Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật đợt 1 năm 2013.

Tham gia hội nghị có các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện và trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2013 nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và nhân dân toàn tỉnh nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ IV và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và tỉnh ban hành. Đây cũng là việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Chỉ thị số 10, ngày 7/6/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và triển khai tuyên truyền pháp luật theo các chuyên đề của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên được tiếp thu nội dung cơ bản về Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã 2012; Luật Thủ đô; Luật Xuất bản 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân…

Sau hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, các hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện sẽ tiến hành triển khai ở cấp mình, sau đó tiếp tục triển khai thực hiện ở cấp xã. Các nội dung của đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2013 cũng sẽ được ngành tư pháp và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và của các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Mã Anh Lâm
Cập nhật : Thứ sáu, 26/04/2013 lúc 16:30:13
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp