Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Văn Bàn: 20 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật

LCĐT - Các cấp đã quyết định kỷ luật 10 đảng viên với các hình thức.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Bàn đã kiểm tra 9 đảng viên (trong đó có 3 đảng viên là đảng ủy viên cơ sở) có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của người đứng đầu. Qua kiểm tra đã kết luận 8 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối với công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, 6 tháng đầu năm 2013, Đảng bộ huyện Văn Bàn có 20 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Các cấp đã quyết định kỷ luật 10 đảng viên với các hình thức: Khiển trách: 2; cảnh cáo: 5; cách chức: 3. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn quyết định kỷ luật 3 đảng viên với hình thức cách chức Đảng ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định kỷ luật 2 đảng viên với hình thức cảnh cáo; đảng ủy cơ sở quyết định kỷ luật 5 đảng viên (cảnh cáo 3 và khiển trách 2 đảng viên). Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định 47 ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Bàn đang chỉ đạo cấp ủy cơ sở xem xét theo quy định và tiến hành xử lý kỷ luật 10 đảng viên, trong đó 5 đảng viên là đảng ủy viên cấp cơ sở, 1 đảng viên là chi ủy viên.

Việc kiểm tra, giám sát, xử lý, thi hành kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định, được đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình./.

Đức Lân
Cập nhật : Thứ hai, 01/07/2013 lúc 15:16:11
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp