Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ năm 2014

LCĐT - Chiều 6/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Dự hội nghị có các đồng chí: Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ II - UBKT Trung ương...

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, quyết định, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, qua đó giúp Tỉnh ủy, các cấp ủy đánh giá đúng thực trạng tình hình trong các lĩnh vực được kiểm tra, giám sát; chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm cần khắc phục. UBKT các cấp đã tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đảng viên được thực hiện một cách tích cực, kiên quyết, kịp thời. Công tác xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảng viên đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; việc giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường đã nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong thực hiện 7 chương trình công tác trọng tâm, 27 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Trong năm 2013, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Đề án 26 về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”; kết quả tự kiểm tra và thực hiện một số giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngành kiểm tra cũng tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, phối hợp kiểm tra 1.744 tổ chức đảng, 992 đảng viên; giám sát 947 tổ chức đảng, 1.152 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung, dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế qua phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 200 đảng viên, trong đó cấp ủy thi hành kỷ luật 158 đảng viên. Nội dung vi phạm kỷ luật chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; các vi phạm về quản lý đất đai...

Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của UBKT các cấp vẫn còn những hạn chế, như: Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; tỷ lệ tăng về số lượng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa đạt mục tiêu Đề án 26 đã đề ra; chưa mở rộng giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm...

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai phương hướng hoạt động trong năm 2014, đặc biệt là chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đưa ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát tại cơ sở, đồng thời làm rõ một số khó khăn về nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đề án số 26 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Lào Cai, giai đoạn 2011 – 2015”; các cấp ủy đảng, UBKT các cấp phải chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát toàn diện trên các mặt công tác của toàn đảng bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy, chế độ, chính sách, điều kiện làm việc cho cán bộ kiểm tra; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ban, ngành liên quan...

Tại hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc ngành kiểm tra Đảng trong tỉnh.

Mai Hương
Cập nhật : Thứ ba, 07/01/2014 lúc 09:41:23
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ