Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngành giáo dục Mường Khương làm theo lời Bác

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành giáo dục và đào tạo của huyện Mường Khương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục được giao.

 

Lớp học ở vùng cao Mường Khương.

Từ các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo toàn ngành triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành và các phong trào thi đua. Ngành giáo dục huyện đã cụ thể hóa các nội dung, chủ đề phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của ngành, địa phương, từ đó phát động các phong trào thi đua để đạt kết quả tốt nhất. Song song với đó, để nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc được giao, ngành giáo dục huyện đã đưa kết quả thực hiện nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn bình xét thi đua, xếp loại cán bộ, giáo viên, đảng viên hằng năm. Cách làm đó đã có tác dụng tích cực đến việc học tập, tu dưỡng và rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị bằng kế hoạch cụ thể, ban hành chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Vào đầu các năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua với các trường học trong huyện, trong đó có nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, thi đua: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Điểm nhấn quan trọng được mỗi thầy giáo, cô giáo trong ngành giáo dục huyện Mường Khương thực hiện là việc rèn luyện mình để trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo; rèn luyện ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, hiệu quả; động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhất là các điểm trường xa trung tâm xã, các trường ở các xã đặc biệt khó khăn trong huyện. Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác với nội dung “Tận tụy - Tâm huyết - Sáng tạo - Đổi mới - Hiệu quả” để các đơn vị trường học thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định của các đơn vị trường học, nhằm kịp thời phát hiện và biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cách làm này đã phát huy tinh thần thẳng thắn, dân chủ bày tỏ quan điểm, kinh nghiệm để cùng nhau hiểu sâu hơn những lời dạy của Bác về xây dựng chuẩn mực đạo đức, người giáo viên, người đảng viên trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện Mường Khương luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Năm 2012, ngành đã cử 60 cán bộ quản lý trường học trong huyện tham dự lớp trung cấp chính trị - hành chính tại huyện. Công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên cũng được chú trọng, hiện toàn ngành có 397 đảng viên (chiếm 24,5% quân số toàn ngành). Cùng với đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ luôn được coi trọng, hiện nay toàn ngành giáo dục huyện Mường Khương có 280 cán bộ quản lý, giáo viên đang theo học các lớp cao đẳng, đại học hệ vừa học vừa làm; 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn (trong đó trên 50% có trình độ trên chuẩn). Năm học 2012 - 2013 toàn ngành có gần 1.000 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp; nhiều sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến khoa học có giá trị đã được hội đồng thẩm định của huyện công nhận và được triển khai thực hiện.

Phan Huy Trường
Cập nhật : Thứ năm, 01/08/2013 lúc 10:30:09
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ