Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả

Ngay từ đầu năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 1/7/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 12/10/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ.

Khen thưởng những điển hình tiên tiến.

Thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tính đến giữa tháng 6/2012, đã có 67/68 chi bộ, đảng bộ cơ sở (1 chi bộ mới thành lập) tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện. Nhiều cơ quan xây dựng chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm, đặc thù nghề nghiệp. Nhiều đơn vị đã xây dựng thành những khẩu hiệu hành động treo ở trụ sở cơ quan, phòng họp, phòng làm việc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu thực hiện, làm theo.

Triển khai Quy định số 08-QĐ/TU ngày 22/12/2011 của Tỉnh ủy về việc đăng ký nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn Đảng bộ có 1.708 đồng chí thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký tự giác đi đầu, gương mẫu. Trong đó, cấp ủy có 475 đồng chí (237 đồng chí bí thư, 238 đồng chí phó bí thư); chính quyền có 1.233 đồng chí (67 thủ trưởng cơ quan, 159 phó thủ trưởng cơ quan và 1.007 trưởng - phó phòng và tương đương). Nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên cơ bản đúng theo tinh thần Quy định 08 và sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao và được công bố công khai trước cơ quan.

Ngoài ra, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở đưa nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức đảng, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, quần chúng vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trong thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai quán triệt các nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được đăng tải trong thông báo nội bộ "Tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Đồng thời, tổ chức thảo luận, liên hệ thực tế chi bộ, đánh giá việc học tập và làm theo Bác thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Các cấp ủy cơ sở còn tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện phong trào "Xây dựng gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến". Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong khối đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên. Đoàn thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh phát động phong trào thi đua "Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh thi đua thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công đoàn Viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả"…

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, tạo tiền đề để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong thời gian tới./.

Đăng Hải
Cập nhật : Thứ bảy, 15/09/2012 lúc 08:59:44
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ