Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với 6.000 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 571 đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn, đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức chiếm 24%. Đa số cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiều đồng chí là trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành và tương đương, đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh.

Thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Lào Cai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã phát động nhiều phong trào sáng tạo, hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện mô hình tiết kiệm theo tấm gương của Bác, tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống tại các địa danh gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào viết "Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác" đã có 49 cuốn sổ của các cơ sở đoàn. Hằng năm, tổ chức tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong giai đoạn 2007 - 2011, đã công nhận 117 đoàn viên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Phát huy những thành tích đã đạt được, đầu năm 2012, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã hưởng ứng phong trào thi đua "Đoàn viên, thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015" do Tỉnh đoàn phát động. Qua đó đã giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Phong trào "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn. Thông qua các phong trào thi đua, đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 1.118 đoàn viên ưu tú và có 501 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm trên 65% số đảng viên được kết nạp của toàn Đảng bộ. Hiện có 571 đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt Đoàn, phát huy được tính tiền phong gương mẫu, là hạt nhân trong các hoạt động Đoàn.

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, các cơ sở đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và đảng viên, trong đó, trọng tâm là tham gia ý kiến góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp với 1.540 ý kiến. Tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phê bình, nhận xét đảng viên cuối năm và góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, trong thời gian tới, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh xác định cần tiếp tục giáo dục cho mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình, thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên, thanh niên trong các trường chuyên nghiệp, THPT, gắn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong từng lĩnh vực. Xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực qua việc chỉ đạo mỗi cơ sở có một mô hình làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

"Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" là khẩu hiệu luôn được các thế hệ trẻ Việt Nam tâm đắc và phấn đấu thực hiện. Mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đều có vinh dự và trách nhiệm học tập, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh quyết tâm thi đua, lập nhiều thành tích xứng đáng với lời dạy cũng như sự tin yêu mà Bác dành cho đoàn viên thanh niên, để góp phần xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển giàu mạnh và văn minh.

Kim Hoa
Cập nhật : Thứ bảy, 27/10/2012 lúc 14:27:54
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp