Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ðảng bộ Quân sự tỉnh: Ðẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 2012, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực lớn thúc đẩy các phong trào trong các cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Do đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt, các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể được củng cố vững mạnh; đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị được tăng cường; năng lực công tác, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên, thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phòng - chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn. 

Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chiếu phim phục vụ hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Qua đó định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những giải pháp triển khai thực hiện cụ thể, sáng tạo đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ, ngày càng thấm dần, thấm sâu và trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ trong LLVT tỉnh thực hiện nghiêm kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ đều có phần kiểm điểm, đánh giá về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi bộ, đảng bộ đã làm tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và kế hoạch rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cá nhân; gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện của đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực công tác, sinh hoạt, mối quan hệ, thu nhập… Thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76 của Bộ Chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú. Qua phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2012, có 100% đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% chi bộ đạt TSVM, 94,1% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.

Năm 2012, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hưởng ứng phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã giúp đỡ nhân dân 750 ngày công xây dựng, tu sửa 2,5 km kênh mương thủy lợi, 5 km đường giao thông. Thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân xã Nậm Chạc, A Mú Sung (Bát Xát) được 375 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá trên 12 triệu đồng, cấp 1 tấn gạo cho 22 hộ khó khăn thôn Gốc Mít, Xuân Quang (Bảo Thắng). Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, phê duyệt, báo cáo Quân khu cho 3.621 đối tượng hưởng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” được triển khai toàn diện và đồng bộ, ngày càng bền vững. Từ đó kịp thời bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ bản, chăm sóc sức khỏe, tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội.

Phạm Hồ Trúc
Cập nhật : Thứ ba, 22/01/2013 lúc 08:59:29
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ