Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Xã hội
Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng GTNT ở Lào Cai

LCĐT - Chiều ngày 4/5 đã diễn ra hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 61 ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, huyện, thành phố dự họp.

                           Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu mở màn, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải cho rằng ban hành kèm theo Quyết định 61 là hàng loạt hướng dẫn, biểu mẫu, nhưng việc triển khai từ cấp huyện, cấp xã đến các thôn, bản, tổ dân cư còn rất chậm và nhiều lúng túng. Trong khi đó mỗi huyện, thành phố có số xã triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) không nhiều, số tuyến và chiều dài đường GTNT nâng cấp hoăc mở mới chưa lớn, có huyện chỉ đăng ký kiên cố hóa 7 km. Một số huyện cán bộ vẫn hiểu sai hoặc chưa thông tinh thần Quyết định 61 nên có cách làm chưa đúng, như việc lồng ghép các nguồn vốn để mua vật liệu xây dựng rồi báo giá thanh toán như các công trình xây dựng cơ bản bình thường. 

Lãnh đạo Sở GT-VT cho rằng việc thực hiện Quyết định 61 còn rất chậm và nhiều lúng túng ở cấp huyện, cấp xã đến các thôn, bản, tổ dân cư.

Để việc triển khai Quyết định 61 thuận lợi, hiệu quả, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải đề nghị các huyện cần chuyển kinh phí (phần của huyện) để người dân tham gia khai thác vật liệu xây dựng. Phải nêu cao trách nhiệm của cán bộ Phòng Hạ tầng, các huyện chỉ lập báo cáo để khai thác các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ công trình GTNT, hạn chế thấp nhất thủ tục đăng ký với ngành tài nguyên - môi trường.

Nếu mỗi huyện đăng ký và thực hiện bê tông hóa 50 km đường GTNT sẽ hoàn thành 50% mục tiêu Đề án phát triển GTNT trong năm 2012.

Ngay tức thì, lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, một số huyện, thành phố đã phát biểu cho rằng, mặc dù Quyết định 61 được ban hành cuối năm 2011 nhưng đến cuối tháng 2/2012 các huyện mới nhận được và đến 20/4/2012 mới có hướng dẫn thực hiện của liên ngành (Sở GT-VT, Sở Tài chính và Sở KH&ĐT), một số điểm hướng dẫn chưa rõ ràng nên không thể đổ lỗi do cấp huyện, xã. Hầu hết các địa phương còn nêu khó khăn chung là kinh phí thực hiện hạn hẹp, trong khi giá vật liệu xây dựng trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng áp giá của ngành tài chính cho công trình xây dựng cơ bản. Việc cân đối nguồn chưa hoàn thành nên việc đăng ký và triển khai xây dựng đường GTNT cần phải cân nhắc.

Một số vướng mắc cũng được các huyện nêu ra tại hội nghị như khai thác vật liệu xây dựng, thủ tục mua và sử dụng vật liệu nổ khai tuyến, bù chênh lệch thanh toán kinh phí, phương án vận tải và điểm tập kết xi-măng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện Quyết định 61 trong thời gian qua còn những lúng túng ở nhiều cấp, ngành, do vậy thời gian tới cần linh hoạt hơn, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Để chương trình xây dựng đường GTNT đạt hiệu quả cao, cần nêu cao vai trò lãnh đạo của UBND, ban điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã, ban phát triển thôn.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trên địa bàn và tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội phục vụ chương trình xây dựng đường GTNT. Ưu tiên, khuyến khích các địa phương xây dựng đường GTNT theo hướng bền vững, lâu dài, chọn các điểm quan trọng như qua khu đông dân cư, phục vụ nhiều hộ dân để làm trước. Cơ chế thực hiện cần chủ động, từ việc khai thác vật liệu, huy động nhân công, thiết kế kỹ thuật vận động hỗ trợ.

Cao Cường
Cập nhật : Thứ bảy, 05/05/2012 lúc 09:56:25
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ