Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Xã hội
Thành lập Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai

LCĐT - Ngày 20/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 3818/QĐ-UBND, thành lập Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai.

   Nông sản sẽ được kiểm soát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.   Ảnh: Vũ Sơn

Theo Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 5/6/2009 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Lào Cai.

Vương Trinh Quốc
Cập nhật : Thứ bảy, 22/12/2012 lúc 09:16:34
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp