Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống
Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV: Tiếp tục tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai

LCĐT - Sau phiên khai mạc sáng nay (12/3), kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV thảo luận tại tổ và tiếp tục có thêm nhiều ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai.

Phóng viên Báo Lào Cai lược ghi một số ý kiến thảo luận tại tổ:

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phù hợp xu thế phát triển của đất nước

Tôi cơ bản nhất trí với nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo đã kế thừa được các bản hiến pháp trước đó, phù hợp xu thế phát triển của đất nước, đồng thời bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.

Tôi được nghe một số ý kiến của các đồng chí cho rằng ở mục Chế độ chính trị nên đảo từ “độc lập” lên trước từ “dân chủ” để khẳng định đất nước có độc lập thì mới có dân chủ. Tuy nhiên, theo tôi, khi nói “Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nghĩa là đã khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập. Còn sử dụng từ “dân chủ” là để định hướng rõ ràng chế độ chính trị của đất nước, cho nên không nhất thiết phải thay đổi.

Ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội: Nên đưa thêm hiến định khái niệm chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị

Tỉnh Lào Cai là một trong 10 tỉnh thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường, vậy Điều 116 cần đặt vị trí HĐND thế nào để không mờ nhạt chức năng quyết định và chức năng giám sát. Theo tôi, nên giữ nguyên Điều 123 trong Hiến pháp 1992. Đồng thời, trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nên đưa thêm hiến định khái niệm chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị.

Luật Đất đai có quá nhiều văn bản, nên phải sửa đổi sao cho cụ thể, thể hiện nguyện vọng của nhân dân. Trong đó, nổi cộm là vấn đề đền bù, tái định cư, đơn giá. Trong luật cần có những cơ chế, chính sách rõ ràng, ăn khớp giữa các văn bản.

Ông Đỗ Trường Giang, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai: Về một số nội dung Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai và Luật Tổ chức HĐND

Tôi có một số ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai và Luật Tổ chức HĐND như sau:

Điều 53 (Chương 5): Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước giao đất cho dân không thu tiền sở hữu đất, nhưng khi Nhà nước thu hồi đất thì người dân lại được hưởng tiền đền bù đất. Theo tôi, nên có hình thức Nhà nước cho người dân thuê đất hoặc cho dân mượn đất để có sự công bằng.

Điều 82 (Chương 6): Trong vấn đề tái định cư, nên thêm cụm từ “cho phép UBND tỉnh trong những trường hợp đặc biệt vừa xây dựng vừa tái định cư”.

Điều 4 (Chương 8): Hiện nay có rất nhiều cơ quan thanh tra về đất đai, nên chia thành cơ quan nhà nước và thanh tra chuyên ngành.

Luật tổ chức HĐND: Hiến pháp cần nêu rõ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ.

Ông Vũ Năng Đại, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Tôi cơ bản nhất trí với bản đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh, đồng thời tham gia góp ý một số điểm như sau:

Tại Khoản 1, Điều 17 quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Quy định như vậy là rộng, vì gồm cả người nước ngoài không phải công dân Việt Nam; người mất quyền công dân; người bị giới hạn quyền công dân đều bình đẳng trước pháp luật như mọi công dân là không công bng. Tôi đề nghị giữ nguyên cụm từ: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” thì chính xác hơn.

Tại Khoản 1, Điều 46 nêu: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường trong lành”. Đây là vấn đề mới, hoàn toàn đúng đắn mà chúng ta đang hướng tới. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, tình trạng ô nhiễm ở nhiều nơi rất nặng nề, người dân phải sinh sống và làm việc trong môi trường đó. Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng không thể một lúc giải quyết triệt để ngay được. Chính vì thế, đề nghị nghiên cứu lại xem có nên đưa khoản này vào Hiến pháp hay không, có thể đưa trong Luật Môi trường là: Mọi người được sống trong môi trường trong lành.

Ông Nguyễn Trung Thao, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh: Đề nghị quy định rõ Viện Kiểm sát nhân dân là cơ quan tư pháp độc lập trong bộ máy Nhà nước pháp quyền

Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vị trí của Quốc hội, Chính phủ và Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước đều được xác định rõ, riêng đối với Viện Kiểm sát nhân dân, Điều 112 mới chỉ quy định chức năng, mà chưa xác định rõ vị trí của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ Viện Kiểm sát nhân dân là cơ quan tư pháp độc lập trong bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Vì vậy, Khoản 1, Điều 112 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nên được sửa lại như sau: “Viện Kiểm sát nhân dân là cơ quan tư pháp độc lập, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Bà Tạ Thu Huyền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

HĐND tỉnh tổng hợp khá đầy đủ những ý kiến đóng góp của Liên đoàn Lao động tỉnh vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tôi xin nhấn mạnh, bổ sung vào phần Chế độ Chính trị như sau: Trong quá trình tham gia ý kiến, có một số ý kiến trái chiều về việc để nguyên hay bỏ Điều 10. Đối với ý kiến của tôi, đề nghị giữ nguyên quy định về công đoàn Việt Nam tại Điều 10. Bởi lẽ, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân rất quan trọng mà đại diện là tổ chức công đoàn. Từ Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 đều đánh giá vai trò của tổ chức công đoàn. Đây cũng là ý kiến của đa số công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh khi tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc sửa đổi, bổ sung vào Điều 10 của Dự thảo lần này rất hợp lý và cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai (tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai): Cấp xã cũng cần lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm

Điều 36: Về kỳ quy hoạch và thời gian lập quy hoạch sử dụng đất, mục 1 chỉ quy định kỳ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp tỉnh là 5 năm và cấp huyện thì lập hằng năm, không đề cập tới cấp xã, mặc dù cấp xã quản lý trực tiếp. Chúng tôi đề nghị cấp xã cũng phải lập quy hoạch sử dụng đất hằng năm.

Điều 43, khoản 4 quy định các cơ quan chức năng trình kế hoạch, quy hoạch lên HĐND nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh nghiên cứu trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tôi đề nghị thêm cấp xã cũng thực hiện quy trình này.

Điều 131 quy định về rừng phòng hộ, khoản 1 quy định chỉ giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý là không hợp lý, bởi lẽ trước đây rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình, cá nhân. Nếu thực hiện quy định này thì diện tích đã giao cho dân nên giải quyết thế nào? Hơn nữa, khoản này lại mâu thuẫn với Điều 124 và Khoản 5 Điều 131 quy định: Giao đất rừng phòng hộ cho cá nhân, hộ gia đình. Điều 132 tiếp tục quy định giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý. Do vậy, theo tôi nên quy định giao đất rừng phòng hộ cho cả tổ chức và cá nhân, hộ gia đình quản lý.

Ông Hoàng Kim Thái, Giám đốc Sở Tư pháp: Tán thành Điều 4 chương I

Tôi hoàn toàn nhất trí với Điều 4 chương I của Dự thảo sửa đổi  Hiến pháp 1992.

Lịch sử đã chứng minh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, dân tộc ta đã tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập Tổ quốc. Do đó, Điều 4 khoản 1 ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Khoản 2 ghi: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Khoản 3 ghi: “Các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

La Văn Tuất - Mai Hương - Thanh Huệ
Cập nhật : Thứ ba, 12/03/2013 lúc 16:19:14
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp