Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

90 năm thành lập Đảng

“Đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai

29/12/2019 09:09

LCĐT - Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai được công bố vào tháng 2/2019 nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham quan khu triển lãm công nghệ.

Chính quyền kết nối - tương tác

Với mục tiêu “Phát triển đồng bộ, tập trung, kết nối liên thông và tương tác, đảm bảo an toàn thông tin, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Tỉnh đã lựa chọn 5 lĩnh vực trọng tâm trong phát triển Chính quyền điện tử gồm: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; quản lý, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phát triển dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp và đảm bảo an toàn thông tin.

Tỉnh xác định việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là khâu then chốt trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng nhờ đầu tư có trọng điểm nên Lào Cai đã có hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính được triển khai sâu rộng với việc sử dụng đồng bộ 3 phần mềm dùng chung, liên thông cả 3 cấp và kết nối với Chính phủ.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản triển khai đến 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã, được tích hợp với chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; hệ thống cổng thông tin điện tử với 1 cổng chính, 47 cổng thành viên; phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông điện tử sử dụng cho các sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 164/164 UBND xã, phường, thị trấn; kết nối công khai tiến độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Hệ thống giám sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đặt tại 100% bộ phận một cửa các cấp, các ngành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư đến cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ, sử dụng chữ ký số trong giao dịch văn bản điện tử.

Toàn tỉnh hiện có 292 đơn vị sử dụng gửi, nhận văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia với tổng số 7.273 tài khoản đang dùng. Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chữ ký số cho các chủ tài khoản sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Ban Cơ yếu Chính phủ, Lào Cai là một trong những địa phương có tỷ lệ văn bản điện tử áp dụng chữ ký số trên tổng số văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng đạt cao.

Lễ khai trương mạng xã hội của UBND tỉnh.

Việc phát triển Chính quyền điện tử còn được gắn kết với triển khai đô thị thông minh, ưu tiên phát triển 5 lĩnh vực gồm: Du lịch; giáo dục; y tế; giao thông, môi trường và cảnh báo thiên tai. Hiện tỉnh đã khai trương và vận hành bước 1 Trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai bộ 3 phần mềm du lịch (Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh, phần mềm quản lý lưu trú); tích hợp hệ thống camera quan sát du lịch tại 3 điểm du lịch của tỉnh. Triển khai hệ thống camera giao thông tại một số khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn, vị trí trọng yếu tại thành phố Lào Cai, khu vực cửa khẩu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh đến các bệnh viện trên toàn tỉnh. Triển khai một số hạng mục về giáo dục thông minh như lớp học thông minh; thư viện học tập trực tuyến; thẻ học sinh thông minh... Tích hợp các hệ thống như cảnh báo cháy tự động; cảnh báo thời tiết; hệ thống giám sát, tổng hợp, phân tích những phản ánh của người dân về chính quyền trên báo chí, mạng xã hội. Đồng thời, xây dựng các dịch vụ nền tảng, các cơ sở dữ liệu dùng chung (cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội…) để tạo thành “Hệ sinh thái Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai”, kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia.

Lào Cai cũng đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng, doanh nghiệp bưu chính - viễn thông có thể đáp ứng việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, điện, nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ bưu chính - viễn thông, dịch vụ an sinh xã hội.
Tháng 4/2018, tỉnh đã đưa vào hoạt động trang thông tin của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook. Tháng 8/2019, chính thức triển khai mô hình Chính quyền thông minh trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công Lào Cai” để cung cấp dịch vụ hành chính công, văn phòng điện tử, hệ thống tương tác giữa người dân với cơ quan nhà nước, tra cứu và cung cấp thông tin miễn phí đến người dân.

Đa dạng hóa các giải pháp triển khai Chính quyền điện tử

Xây dựng Chính quyền điện tử được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai với nhiều giải pháp, trong đó việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin là giải pháp trọng tâm được thực hiện đồng bộ cùng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND xã Nậm Xé, Văn Bàn.

Tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trọng tâm là việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Từ năm 2009, Lào Cai đã ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin. Hiện toàn tỉnh có gần 40 cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách đãi ngộ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin. Tỉnh cũng thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính, phục vụ công tác điều phối, ứng cứu an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham gia ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Chú trọng việc đào tạo, tập huấn chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho các đơn vị, địa phương; nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet, khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính, gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị. Hằng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh, đưa chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ chỉ số chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính, bộ chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan, đơn vị…

Tỉnh cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề, mời các nhà quản lý, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Điều đó khẳng định quyết tâm của địa phương trong tiếp cận và triển khai ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp mới.

Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc, đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh được xác định là một trong những khâu trọng tâm, đột phá. Trong những năm tới, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Phát triển các dịch vụ, hệ sinh thái, phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa công dân điện tử, công chức điện tử đáp ứng Chính quyền điện tử, từng bước phát triển lực lượng lao động số đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Gắn kết chặt chẽ phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành chính và quốc phòng, an ninh, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Vương Trinh Quốc (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.