Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Vai trò của tổ chức đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Khánh Yên Hạ

Bài cuối: Khẳng định vai trò “gốc rễ” của tổ chức đảng

11/05/2018 16:15

LCĐT - Ngay từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ xác định đây là một chương trình lớn, yêu cầu phải có nguồn lực không nhỏ; việc tổ chức thực hiện cần có sự nhận thức toàn diện, sâu sắc của mỗi cán bộ, đảng viên và sự vào cuộc quyết liệt với những cách làm sáng tạo của các tổ chức đảng.

Bài 1: Phát huy vai trò hạt nhân của đảng viên

Xã Khánh Yên Hạ đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực tế thành công trong triển khai xây dựng nông thôn mới ở Khánh Yên Hạ cho thấy, vai trò quan trọng, tiên quyết của tổ chức đảng, của chi bộ trong huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; vận động nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và đặc biệt trong giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự nảy sinh. Vì thế, sau nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Khánh Yên Hạ đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới: Toàn xã có 42 km đường trục liên xã, trục thôn, nội đồng, ngõ xóm được bê tông hóa; 35/40 km kênh mương được kiên cố hóa; hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu nhân dân; 10/17 thôn, bản có mạng internet. Bên cạnh đó, xã có 97,3% số hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh; 100% hộ có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 100% hộ thực hiện chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp...

Theo ông La Tiến Thuật, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ, Bác Hồ đã dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Vì vậy, trong khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã luôn coi trọng vai trò lãnh đạo nhân dân của các chi bộ ở thôn, bản và muốn chi bộ cơ sở mạnh thì công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên phải được quan tâm hàng đầu.

Đảng bộ xã Khánh Yên Hạ hiện có 23 chi bộ trực thuộc (trong đó có 17 chi bộ thôn, bản, 5 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế), với 265 đảng viên. Những năm qua, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng cả về chất lượng và số lượng. Để xây dựng đội ngũ đảng viên kế cận, Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị cho quần chúng, nhất là đoàn viên, thanh niên; thường xuyên triển khai học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên.

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên Khánh Yên Hạ được Huyện ủy Văn Bàn đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chỉ tính riêng năm 2017, Đảng bộ xã đã kết nạp được 29 đảng viên và cử 16 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Phát huy kết quả đạt được, Khánh Yên Hạ phấn đấu năm 2018 bồi dưỡng và cử 36 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp từ 25 đảng viên trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”, Đảng bộ xã đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Song song với công tác phát triển đảng viên, việc chuẩn hóa cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng. Những cán bộ có năng lực nhưng chưa chuẩn bằng cấp, được tạo điều kiện để theo học các lớp chuyên ngành, nâng cao trình độ. Khánh Yên Hạ hiện có 23 cán bộ, công chức, trong đó 6 người có trình độ đại học, 2 cao đẳng và 15 trung cấp; 11 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Theo ông La Tiến Thuật, tất cả cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, trung cấp đang được xã tạo điều kiện theo học lên đại học và đến 2020 cơ bản hoàn thành khóa đào tạo. Riêng năm 2017, xã đã cử 12 đồng chí đi học lớp sơ cấp chính trị, 7 đồng chí tham gia các lớp đại học chuyên ngành. Nhờ quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên, trong đó có việc giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của nhân dân.

Cầm trên tay phiếu hẹn trả kết quả liên quan đến thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, anh La Văn Viển, bản Pom Niểu tỏ ra hài lòng về cung cách phục vụ của công chức tại bộ phận “một cửa” của xã. “Do ít tiếp xúc với các giấy tờ liên quan đến đất đai nên tôi gặp một vài khó khăn trong chuẩn bị thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Sau khi đến bộ phận “một cửa”, được các anh chị làm việc ở đây hướng dẫn tận tình, tôi đã hoàn tất đầy đủ giấy tờ liên quan và nhận giấy hẹn trả kết quả mà không phải đi lại nhiều lần” - anh Viển cho biết.

Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp được áp dụng rộng rãi.

Với quan điểm: “Một đảng bộ mạnh phải là đảng bộ có tinh thần đoàn kết, không có đảng viên mắc khuyết điểm”, nên công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ đặc biệt coi trọng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã triển khai chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Trung bình mỗi năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhiều năm liên tục Đảng bộ xã không có đảng viên và tổ chức đảng vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; Đảng bộ Khánh Yên Hạ được đánh giá đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Khánh Yên Hạ còn thể hiện qua cách triển khai sát thực tế. Đó là ngay khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; thành lập 17 ban phát triển thôn với 102 thành viên. Trên cơ sở đó, tiến hành khảo sát, lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và thông qua HĐND xã ra nghị quyết phê duyệt, làm cơ sở thực hiện. Khi đề án được phê duyệt, Đảng bộ xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các đoàn thể, các khu dân cư, phát phiếu để các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện từng nội dung tiêu chí. Kết quả, có 100% số thôn đăng ký thực hiện và tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để người dân dễ hiểu, Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện đa dạng hóa nội dung tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lồng ghép tại các buổi họp thôn (trong 6 năm, đã tổ chức 389 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 35.568 lượt người tham gia). Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quyền lợi, nghĩa vụ của mình; mục tiêu xây dựng nông thôn mới là sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và người dân có vai trò là chủ thể, từ đó tích cực tham gia bằng các việc làm cụ thể như hiến đất, góp tiền, ngày công lao động, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Khánh Yên Hạ đã về đích nông thôn mới, kết cấu hạ tầng và bộ mặt làng xã ở đây có sự đổi thay rõ rệt, đời sống của người dân được nâng lên. Có được kết quả đó chính là nhờ Đảng ủy xã luôn nỗ lực nâng cao vai trò lãnh đạo trong khơi dậy sức dân, coi trọng yếu tố đồng thuận, đã tăng thêm niềm tin của người dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương. Đây cũng chính là “điểm tựa” để Khánh Yên Hạ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững.

Thu Ngọc - Phạm Sơn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.