Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Đảng ủy Công an tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

09/10/2018 20:11

LCĐT - Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng cao nhất để phấn đấu. Chiến công nối tiếp chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh Lào Cai. Có được điều đó là nhờ Đảng ủy Công an tỉnh nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ­, là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng.

Công an tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng để giáo dục cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các công tác trọng tâm, đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng.

Cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giai đoạn 2013 - 2018”, Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và  Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Lấy đó làm chuẩn mực trong rèn luyện tác phong, lối sống, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Thường xuyên thông tin kịp thời về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong nước cũng như khu vực, quốc tế nhằm định hướng dư luận và quán triệt tinh thần tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ trong diện quy hoạch, hàng năm đều mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú. Tính đến nay, Công an tỉnh đã có 835 đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp, đạt tỷ lệ 37,42% và 76 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, đạt tỷ lệ 3,4%.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” luôn được Công an tỉnh triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, bằng nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ công tác, chiến đấu. Công tác khen thưởng luôn kịp thời cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về chế độ làm việc, chế độ trực lãnh đạo chỉ huy, trực ban, trực chiến, quy trình công tác và việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân. Qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhân rộng các yếu tố tích cực để góp phần xây dựng lực lượng công an, ngăn chặn, đẩy lùi những mặt hạn chế, tồn tại, thiếu sót. 

Năm 2016, Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Công tác phát động phong trào thi đua yêu nước cũng được Công an tỉnh thực hiện tốt, đồng thời gắn với việc phân loại, đánh giá cán bộ đã giúp công an các đơn vị có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức phong trào và tạo thành chính sách đòn bẩy, thúc đẩy từng đơn vị, cán bộ, chiến sỹ tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên. Tính từ năm 2010 đến nay, toàn lực lượng Công an tỉnh đã có hàng hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương, huy chương các hạng; hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp, các ngành khen thưởng và hàng trăm lượt thư khen, thư cảm ơn của các cấp, các ngành và nhân dân dành cho lực lượng công an về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tiêu biểu như Đại tá Đinh Tiến Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh với 2 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, Được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba; Trung tá Trần Quốc Huy, Trưởng Công an huyện Mường Khương, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn ngành, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba... Nhiều cán bộ trẻ thi đua lập công được tặng thưởng Huân chương Chiến công như Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Trung úy Sùng Pao, Công an huyện Mường Khương, Đại úy Đỗ Hoài Nam, Phòng An ninh đối ngoại; Thiếu tá Giàng A Sành, Phòng Cảnh sát Hình sự.... Nhiều đơn vị điển hình tiên tiến nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an như Phòng An ninh đối ngoại, An ninh đối nội, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Công an huyện Mường Khương, Công an thành phố Lào Cai…

Trong tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, Đảng ủy Công an tỉnh định hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn chặt với việc duy trì nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành điều lệnh công an nhân dân, các quy định của Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 05/CT-BCA của Bộ Công an về công an nhân dân tiếp tục học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy giai đoạn 2013 - 2018; Chỉ thị 03/CT-BCA của Bộ Công an. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong giáo dục tư tưởng, xử lý tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Coi trọng công tác giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống cho cán bộ, chiến sỹ bằng các hình thức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động về nguồn, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, gặp gỡ giao lưu các điển hình tiên tiến, tổ chức tọa đàm, hội thảo… Thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, báo cáo viên của Công an tỉnh và tuyên truyền viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở; kịp thời thông tin các vấn đề “nóng” của xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tống Huệ
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.