Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng:

Đòi hỏi tính kế thừa và sáng tạo

16/04/2020 14:00

LCĐT - Thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, những năm qua, Đảng bộ tỉnh có sự quan tâm đặc biệt trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Trong các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn khẳng định việc nâng cao chất lượng xây dựng TCCS đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định tới thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Một hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Bản Qua, huyện Bát Xát (ảnh chụp tháng 2/2020).

Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lào Cai cho biết, sau đại hội mỗi nhiệm kỳ, cấp ủy cơ sở theo từng loại hình tổ chức đảng đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy về nâng cao công tác xây dựng TCCS đảng. Đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình TCCS đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Thành ủy đề cao việc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, 100% tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phường được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tỷ lệ lớn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, ngoài việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ còn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh tại cơ sở và rút kinh nghiệm những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ. Tính đến đầu năm 2020, có hơn 5 nghìn lượt cấp ủy thành phố được phụ trách và tham gia sinh hoạt chi bộ khu dân cư, hằng tháng có ít nhất 95% chi bộ được đánh giá chất lượng sinh hoạt ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng TCCS đảng tại Đảng bộ thành phố Lào Cai còn được thể hiện trên các mặt như trẻ hóa, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đối với đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở. Thường xuyên kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và coi trọng công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng hằng năm, đảm bảo đúng tỷ lệ đạt “trong sạch, vững mạnh”, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những năm qua, để nâng cao chất lượng xây dựng TCCS đảng, nhiệm vụ hàng đầu được Tỉnh ủy đưa ra là việc chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch, quy định, quy chế về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa X có Nghị quyết số 22 ngày 2/2/2008 về “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 60 ngày 17/4/2008 về triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết nêu trên.

Cùng với đó là chỉ đạo toàn bộ 15 đảng bộ trực thuộc (nay là 14 đảng bộ) triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 22 đến cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS đảng. Điển hình là Tỉnh ủy ban hành Đề án số 16 về “Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”. Đề án số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Đề án số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV về củng cố, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Phương châm triển khai của Tỉnh ủy là coi trọng tính kế thừa và tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng xây dựng TCCS đảng, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Trong đó, xác định đảng bộ xã, phường, thị trấn là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác tại địa phương. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy cơ sở, các chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. TCCS đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực tiếp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác của cơ quan. TCCS đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thì tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. TCCS đảng trong lực lượng vũ trang thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối các nhiệm vụ, trong đó bí thư đảng bộ quân sự là bí thư cấp ủy cùng cấp.

Xây dựng TCCS đảng cũng đồng nghĩa với việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy theo hướng nâng cao chất lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh có 3.498 cấp ủy viên cơ sở, trong đó 1.549 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 44,3%), 792 đồng chí là nữ (chiếm 22,6%). Về trình độ chuyên môn, 1.164 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng; 114 đồng chí có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Về lý luận chính trị, 1.650 đồng chí trình độ trung cấp; 680 đồng chí trình độ cao cấp, cử nhân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để nâng cao chất lượng TCCS đảng là tổng hợp các giải pháp, trong đó có việc coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cao Cường
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.