Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Chi bộ Agribank Kim Tân

09/10/2018 14:55

LCĐT - Công tác phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm số lượng và sức mạnh cho Đảng…

Nhiều cán bộ, nhân viên của Chi bộ Agribank Kim Tân được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Qua thực tế cho thấy công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Agribank Kim Tân, thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai thời gian qua luôn được cấp ủy chi bộ quan tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên.

Trong thời gian qua, cấp ủy Chi bộ Agribank Kim Tân luôn thống nhất nhận thức về vai trò và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đến 30/9/2018, Chi bộ có 27 đảng viên trên tổng số 34 CBCNV, chiếm 79%.

Hàng năm, cấp ủy chi bộ thảo luận, ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Chi bộ phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn, giúp đỡ quần chúng; cấp ủy xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tham gia phát triển Đảng, lựa chọn những quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích lý tưởng vào Đảng đúng đắn, trong sáng, rõ ràng, có chất lượng và hiệu quả công tác được đánh giá tốt, có trình độ giác ngộ chính trị, cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng phải nhiệt tình, trách nhiệm.

Cấp ủy Chi bộ Agribank Kim Tân luôn quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị như Đoàn thanh niên, Công đoàn… tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp, thiết thực, phong phú. Gắn nội dung sinh hoạt với các hoạt động chăm lo đời sống và thu nhập cho đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng.

Ngoài ra, cấp ủy Chi bộ Agribank Kim Tân đã phối hợp tốt giữa cấp ủy chi bộ nơi cư trú, cấp ủy cấp trên trong công tác phát triển đảng viên, bao gồm các vấn đề về xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chấp hành các nguyên tắc, quy định về công tác xác minh, thẩm tra lý lịch (có thể trao đổi với cấp ủy các địa phương khác, địa phương nơi cư trú khi thẩm tra lý lịch), bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, tổ chức lễ kết nạp đảng viên… Cấp ủy chi bộ thực hiện tốt việc hướng dẫn quần chúng viết đơn và lý lịch của người xin vào Đảng cụ thể, rõ ràng, đầy đủ và chỉ viết một lần; việc tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương; khi chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo đúng hướng dẫn, trình tự, quy định.

Hàng năm, Chi bộ tổ chức tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng viên để rút kinh nghiệm, đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm… để từ đó có những chủ trương, biện pháp cụ thể, sát thực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Dương Tuấn Thịnh
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.