Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Nhiều kết quả trong học và làm theo Bác

09/10/2019 15:13

LCĐT - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, hơn 3 năm qua, việc học tập và làm theo Bác của Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên cơ sở kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời chỉ đạo theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2018 về học và làm theo Bác.

Hơn 3 năm qua, Tỉnh ủy đã tổ chức 6 hội nghị qua hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp, mời các báo cáo viên Trung ương lên truyền đạt các nội dung về học Bác và thực hiện Chỉ thị 05. Việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, kịp thời, theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu biểu hiện qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, cải cách hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện văn hóa hội họp, ứng xử, giao thông, công sở... Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có 163.691 bản đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong đó cán bộ chủ chốt là 54.534 bản. Điểm mới trong làm theo Bác đó là hằng tháng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác có phiếu tự đánh giá việc thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo chi bộ trong các kỳ sinh hoạt.

Chuẩn mực đạo đức được rà soát, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, treo ở nơi dễ quan sát, có tính trực quan cao để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện. Nhiều đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức sát thực tế như Văn phòng Huyện ủy Sa Pa: "Kịp thời, chính xác, hiệu quả, không kể giờ, không chờ việc"; Báo Lào Cai "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc"; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "Nắm vững chủ trương; tham mưu hiệu quả; đoàn kết, trách nhiệm; nói viết thuyết phục"; ngành dân vận "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác được chú trọng. Từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác được 14 cuộc; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra, giám sát 215 cuộc đối với 645 tổ chức đảng và 1.351 đảng viên; các cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra cấp ủy đã kiểm tra đối với 1.514 tổ chức đảng và 3.219 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng đã kịp thời phát hiện, biểu dương, ghi nhận những mô hình mới, cách làm tích cực, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, làm chưa đúng quy định.

Việc tuyên truyền, thi đua khen thưởng học tập và làm theo Bác được đổi mới theo hướng thiết thực, tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Sau hơn 3 năm, toàn tỉnh đã có 1.131 tập thể và 1.656 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng và lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

Khen thường các điển hình tại Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc học và làm theo Bác dần đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Qua đó, góp phần không nhỏ vào chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nguyễn Thành Nam – Hoàng Thị Hương Lý
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.