Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Cần quan tâm đến công tác đào tạo theo chức danh

12/04/2020 14:00

Nguyễn Đức Lâm
Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LCĐT - Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy Dự thảo Báo cáo được soạn thảo rất công phu, chu đáo, có tính tổng kết, khái quát cao và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, phân tích hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với bố cục, nội dung của bản Dự thảo. Tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Đối với công tác cán bộ thì cơ sở chính là nơi trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Vì vậy, tôi cho rằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở là rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục chú trọng chăm lo đội ngũ này về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực điều hành quản lý nhà nước, phương pháp tiếp cận, vận động Nhân dân. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần quan tâm đến công tác đào tạo theo chức danh để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Thứ nhất, cần làm tốt công tác tạo nguồn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ quản lý ở cấp cơ sở thông qua công tác quy hoạch bằng việc phát hiện sớm và đào tạo có định hướng những cán bộ có triển vọng, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số... bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế hệ theo cơ chế “động” và “mở”. Công tác cán bộ phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng người, đúng vị trí, tạo sự đồng thuận trên cơ sở lấy hiệu quả công việc làm chủ yếu, đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ phải đúng quy định, dân chủ và khách quan. Công tác bảo mật hồ sơ cán bộ cần phải được quan tâm, chú trọng.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài trong các lĩnh vực, tăng cường thông tin, tuyên truyền về đào tạo, sử dụng nhân lực trên địa bàn tỉnh để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhà khoa học và thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch đào tạo nguồn lực.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chính sách tuyển dụng qua thi tuyển cạnh tranh, bảo đảm công khai, minh bạch, tuyển đúng người cho các vị trí. Đối với cán bộ và công chức, viên chức, tiếp tục tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, thi tuyển công chức, viên chức nghiêm túc, khách quan.

Thứ tư, tăng cường các chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, thu hút người có tài, ngoài chế độ chung của nhà nước, có chế độ riêng, mang tính đột phá, thiết thực về kinh tế và môi trường làm việc.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.