Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Những ý kiến tâm huyết với Ðảng

Cần thống nhất về số liệu và bổ sung đánh giá một số nội dung

25/04/2020 08:21

Dương Ðức Huy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên

LCĐT - Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin góp ý để làm rõ hơn một số nội dung.

Về phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi đề nghị bổ sung:

Về số liệu, đề nghị thống nhất lấy số liệu năm 2020 làm căn cứ đánh giá. Cụ thể, trong Dự thảo nêu tại trang 4 về cơ cấu kinh tế là số liệu của năm 2019 (nông nghiệp chiếm 12,5%, dịch vụ 43%), trong khi số liệu năm 2020  là nông nghiệp 12%, dịch vụ 43,5%.

Về số xã, phường, thị trấn: Theo Dự thảo tại trang 18 ghi rõ, số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập giảm từ 164 xuống còn 152, trong đó có 127 xã, 16 phường, 9 thị trấn. Do đó, số xã, đơn vị hành chính cấp xã cần thống nhất, bởi tại trang 5, khổ đánh giá về nông thôn mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 55/143 xã, đề nghị đổi lại là 55/127 xã.

Đánh giá về công tác dân vận tại trang 23 đề cập về công tác tuyên vận gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả ở 164/164 xã, phường, thị trấn, đề nghị thay đổi là 152/152 xã, phường, thị trấn.

Cần bổ sung đánh giá để chứng minh sự phát triển cũng như hạn chế của nhiệm kỳ. Cụ thể, tại mục 1. Kinh tế, tôi đề nghị bổ sung các đánh giá sau: Trang 4 bổ sung “Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,02% năm”. Đánh giá về nông nghiệp tại trang 5: “Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa rõ nét” cần đánh giá và chỉ ra đó là vùng nào, do đó đề nghị bổ sung: “Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa rõ nét, như vùng sản xuất rau, hoa tại Sa Pa; vùng trồng cây ăn quả ôn đới tại Bắc Hà; vùng trồng quế, vùng trồng dâu nuôi tằm ở Bảo Yên…”.

Phần đánh giá về khu kinh tế cửa khẩu cuối trang 6 đầu trang 7, cần bổ sung số liệu đánh giá xuất - nhập khẩu hàng hóa chính ngạch.

Phần đánh giá về du lịch, cần bổ sung đánh giá về doanh thu từ du lịch để minh chứng cho lĩnh vực đột phá này, đồng thời bổ sung đánh giá “Các di tích, di sản văn hóa được trùng tu, tôn tạo, danh lam, thắng cảnh, các sản phẩm du lịch bản sắc được khai thác, phát triển”.

Phần đánh giá về thu ngân sách cuối trang 7, đầu trang 8, cần đánh giá phần tự chủ ngân sách của địa phương, đồng thời so với các tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Tại mục 8. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, hoạt động tư pháp, trang 18, cần bổ sung đánh giá về chất lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức: “Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã chỉ đạo hướng về cơ sở, tỉnh lấy xã làm cơ sở, huyện lấy thôn làm cơ sở, xã lấy hộ gia đình để chỉ đạo, đồng thời quy định về tuyển dụng, quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ nên chất lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị, nhất là cơ sở được nâng lên rõ rệt”.

Phần hạn chế, khuyết điểm về kinh tế tại trang 9, cần bổ sung, chỉnh sửa như sau: Đánh giá về các chính sách của tỉnh đã ban hành, như bên cạnh các chính sách của tỉnh ban hành được thực hiện rất tốt, vẫn còn có những chính sách chưa đi vào cuộc sống do quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn như Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở một số địa phương còn chậm; chưa có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Công tác quản lý xuất - nhập khẩu hàng hóa có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, xuất - nhập khẩu không ổn định, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh chưa nhiều, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp.

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025: Tôi hoàn toàn nhất trí với 23/24 mục tiêu đặt ra cao để phấn đấu, riêng mục tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới đặt ra là 60% là thấp, tôi đề nghị nâng lên 63% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương trong nhiệm kỳ đạt thêm 25 xã, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới và duy trì lên 80/127 xã), điều này khả thi, vì hiện nay số tiêu chí bình quân đạt 14,7 tiêu chí/xã, các huyện đều phấn đấu hoàn thành từ 4 đến 5 xã/nhiệm kỳ.

Về định hướng phát triển, trang 32, tôi đề nghị đưa thêm giải pháp cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương để chủ động trong chỉ đạo, điều hành.

Phần định hướng về phát triển nông nghiệp mục: “Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư nông thôn”, cuối trang 34, đầu trang 35 còn chung chung, đề nghị cần cụ thể hơn, xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên đột phá trong trồng trọt, chăn nuôi. Giao các địa phương xây dựng vùng sản xuất với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp để tăng nhanh giá trị thu nhập/diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.