Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Đảng bộ tỉnh cần quan tâm công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

20/04/2020 15:30

Ông PHẠM VĂN TÂN

Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

LCĐT - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin có một số ý kiến tham gia đóng góp như sau:

Ông Phạm Văn Tân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều giải pháp để tăng cường công tác phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp. Qua đó, công tác phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế như tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, công nhân lao động thấp;  một bộ phận người lao động còn có tâm lý e ngại, thiếu động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Cá biệt có một số công nhân, lao động trong các doanh nghiệp còn cho rằng vào Đảng “không được lợi gì” lại mất thời gian họp hành, làm báo cáo, kiểm điểm, ảnh hưởng đến ngày công lao động, tiền lương, thu nhập…  điều này đang phần nào làm ảnh hưởng đến công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.

Vì vậy, để công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp đạt hiệu quả, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cần xác định rõ một số giải pháp sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phải hướng vào thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp.

Phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, quan tâm kết nạp đảng đối với chủ doanh nghiệp khi có đủ điều kiện, những công nhân trẻ có trình độ. Việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng phải chú ý đến những quần chúng có tư cách đạo đức, uy tín, là cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên.

Tổ chức công đoàn phải làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động ở từng doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với những nội dung cụ thể, thiết thực trong công nhân. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đối với các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lớp đảng viên mới cần có nội dung và tài liệu ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, bố trí thời gian, địa điểm thích hợp, sắp xếp thời gian ngoài giờ, tổ chức riêng cho đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp phù hợp và hiệu quả.

Cần xem xét giảm thủ tục, phiền hà khi làm hồ sơ kết nạp đảng viên, cơ quan, đơn vị cần phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu và phải tăng cường nêu gương để khuyến khích quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Cần xây dựng nội dung sinh hoạt theo hướng gọn, chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế và bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt phù hợp, thuận tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia, không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất.

Phát triển đảng viên và phát triển tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp là việc làm đặc biệt quan trọng, tôi rất mong Ban soạn thảo xem xét đưa nội dung này vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, để có định hướng chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.