Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Những ý kiến tâm huyết với Ðảng

Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

23/04/2020 08:38

Ông Vũ Ngọc Cừ

Nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

LCĐT - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy phần đánh giá kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của nhiệm kỳ 2015 - 2020 thể hiện rõ những việc đã làm được và những việc chưa làm được. Tuy nhiên, để cụ thể hơn và có sức thuyết phục hơn, phần đánh giá kết quả cần đưa ra những số liệu chứng minh, như tổng số bao nhiêu vụ việc đã kiểm tra, thanh tra, xử lý, hình thức xử lý. Việc xử lý cán bộ, đảng viên giữ chức vụ vi phạm các quy định liên quan đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa được nêu trong báo cáo. Nên xây dựng các phụ biểu chi tiết về số liệu dẫn chứng vụ, việc liên quan đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực để từ đó làm sáng tỏ đánh giá, nhận xét đã nêu.

Tại phần phương hướng, nhiệm vụ của Dự thảo, nội dung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đề cập rõ nét, trong đó yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm việc nêu gương chống tham nhũng, lãng phí. Ý kiến của cá nhân tôi là người đứng đầu tổ chức cần nêu cao đạo đức công vụ, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, coi trọng lợi ích tập thể, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi, kiên quyết bài trừ lợi ích nhóm… Ngoài ra, gia đình của người đứng đầu cũng phải gương mẫu, không được lợi dụng vị trí công tác của người thân để làm những việc mưu cầu lợi ích cá nhân.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong Nhân dân. Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả, trước tiên phải xây dựng được những tập thể đoàn kết, đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Do đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.