Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

20/04/2020 13:30

Ông LƯƠNG VĂN TINH

Trường Chính trị tỉnh

LCĐT - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin đóng góp một ý kiến như sau:

Trong phần II, thuộc phần phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2002 - 2025. Tại khổ cuối trang 34 của tài liệu đề cập đến “Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới …”; “... xây dựng thương hiệu quốc gia và chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”. Tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới” vào sau phần “sản xuất nông nghiệp và trước phần xây dựng và triển khai…”. Đoạn này đề nghị sửa thành “… chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)….”. Vì lý do sau:

Ông Lương Văn Tinh.

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới đã được Lào Cai triển khai và phát huy hiệu quả. Từ khi Luật Hợp tác xã (năm 2012) được ban hành, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển mô hình kinh tế hợp tác, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 192 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó hơn 20 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, 28 công ty tham gia liên kết sản xuất. Mô hình hợp tác xã kết hợp với việc triển khai Chương trình OCOP đã tạo ra một diện mạo mới trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp nông dân có thể tham gia vào chuỗi giá trị trong sản xuất các sản phẩm nông nghệp đặc hữu ở các địa phương, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. Tuy nhiên, sự phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và xu thế phát triển ở các địa phương.

Khảo sát tại các địa phương cho thấy, việc lựa chọn nhân tố nòng cốt đứng ra để thành lập và đủ năng lực, uy tín để liên kết các hộ nông dân còn khó khăn. Cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình. Quy trình, thủ tục thành lập chưa được đơn giản hóa, các chính sách đã được trung ương, tỉnh ban hành, nhưng thủ tục để được thụ hưởng chính sách còn rườm rà, các hộ nông dân chưa thấy hết được lợi ích của việc tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới…

Thời gian tới, cùng với quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết giá trị trong phát triển nông nghiệp, xây dựng triển khai Chương trình OCOP…, việc phát triển, nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh là một tất yếu và xu thế khách quan để khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới” vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tạo ra sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành của tỉnh trong phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.