Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Quan tâm giải pháp củng cố, xây dựng chính quyền các cấp

20/04/2020 13:40

Ông LẠI VŨ HIỆP

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

LCĐT - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng sự hiểu biết của mình tôi xin có một số ý kiến tham gia đóng góp như sau:

Ông Lại Vũ Hiệp.

* Về chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập đưa Lào Cai thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”.

Tôi cơ bản nhất trí, song đề nghị bổ sung, sửa đổi lại là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập đưa Lào Cai thành tỉnh phát triển bền vững của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”.

* Về nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tôi cơ bản tán thành với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, như Dự thảo báo cáo đã nêu.

- Ngoài ra, tôi xin tham gia thêm một số ý kiến như sau:

+ Tại trang 4, phần khó khăn: đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp” vào sau câu “Tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường” và thêm cụm từ: “gây thiệt hại nặng nề” vào sau cụm từ “biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra”.

+ Tại trang 5, bổ sung làm rõ hơn kết quả đạt được trong đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Đề nghị sửa thành “Kết cấu hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, thiết chế văn hóa, thể thao được ưu tiên tập trung đầu tư tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thị trường, dịch vụ xã hội”. 

+ Về “Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm” trang 9 cần bổ sung thêm nguyên nhân của tồn tại “Trình độ công nghệ sản xuất công nghiệp thấp” là: “Các doanh nghiệp chưa dành sự quan tâm đầu tư thỏa đáng cho đổi mới, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ”.

+ Trong mục “9. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả”, đề nghị bổ sung thêm nội dung: Kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

+ Về Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, trong phần “2. Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025” nên lựa chọn một trong hai mục tiêu: “GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 126 triệu đồng/năm” hoặc “Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 72 triệu đồng/năm”, vì nếu lấy cả 2 mục tiêu dễ gây hiểu nhầm là mâu thuẫn. Ngoài ra, đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu xếp loại chính quyền các cấp.

+ Tại trang 31, phần nhiệm vụ chủ yếu đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực, tập trung đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, vì chỉ có như vậy mới thúc đẩy kinh tế phát triển và thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cho phù hợp với định hướng phát triển ở trang 33.

+ Tại trang 32, trong phần nhiệm vụ chủ yếu, đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ “lãnh đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Vì đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là trong giai đoạn thực hiện CNH, HĐH, thi đua sẽ tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định và trật tự an toàn xã hội.

+ Về định hướng phát triển, đề nghị trong nhiệm kỳ tới tỉnh cần có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đổi mới sáng tạo; đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với quy trình khép kín vừa tăng năng suất cho sản phẩm, vừa có sản phẩm chất lượng cao để cạnh tranh trên thị trường; đồng thời nâng cao công tác quản lý giá cả, các dịch vụ tại các khu du lịch để tạo lòng tin của du khách khi đến với Lào Cai. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng với các địa phương trong cả nước và khu vực Tây Bắc để phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả khu vực Tây Bắc.

+ Tại trang 34, trong phần phát triển du lịch đề nghị thêm nội dung: “Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả”.

+ Tại trang 40, trong phần xây dựng và phát triển văn hóa, đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Chủ động giao lưu, hợp tác, tăng cường, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước, quốc tế”.

+ Tại trang 41, đề nghị sửa câu “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp” thành “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, vì đây là các chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa trong Luật.

 + Tại trang 44, phần “Củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc” đề nghị bổ sung thêm nội dung “Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp”.

+ Về Củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trang 45, đề nghị tỉnh cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, các tổ đại biểu HĐND bằng cách các đại biểu Quốc hội, HĐND cần thâm nhập sâu hơn đến từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư để thăm nắm tình hình thực tế, tâm tư nguyện vọng và đời sống của Nhân dân trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp.

+ Về công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trang 46, đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nhất là những vấn đề lý luận, các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn của Đảng; những vấn đề về lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra; những vấn đề mới được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng,…cho cán bộ, đảng viên”.  Trang 47, trong nội dung kiểm tra, giám sát đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Cấp ủy và UBKT các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý các sai phạm trong thực hiện Nghị quyết của Đảng”.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.