Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

12/04/2020 08:45

Hà Đức Minh
Bí thư Tỉnh đoàn

LCĐT - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã họp và tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hầu hết các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nhất trí với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày, cách đặt vấn đề được nêu trong dự thảo; nhất trí với đánh giá các thành tựu, ưu điểm đã đạt được và các hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tham gia một số nội dung.

Đối với nội dung về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham gia nội dung “Công tác dân vận đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động (trang 23)”: Trong dự thảo nêu rõ việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; công tác tuyên vận và công tác dân vận chính quyền các cấp. Tuy nhiên, nội dung này chưa thấy đề cập tới việc tham gia công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong khi đó, tại phần đánh giá về hạn chế (trang 27) có đánh giá về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trong định hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2020 - 2025 (trang 48) có đặt ra yêu cầu MTTQ và các đoàn thể cần đổi mới về nội dung hoạt động. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất bổ sung đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận tại cơ sở vì trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều hoạt động tham gia công tác dân vận tại cơ sở. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, hằng năm đều có các hoạt động hướng về cơ sở. Đặc biệt, tại một số địa bàn đặc thù, đoàn thanh niên đã phát huy vai trò trong việc nắm tình hình, từ đó có hướng tham mưu cho tỉnh triển khai các hoạt động dân vận.

Ngoài những ý kiến trên, theo tôi, để phát huy vai trò của đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, cần nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (với đoàn viên, thanh niên là giáo dục lý tưởng cách mạng). Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị; chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, cần nghiêm túc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi...

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.