Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Tiếp tục lấy công tác cán bộ làm trọng tâm

20/04/2020 15:53

Ông LÊ QUANG TUYẾN

  Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ   

LCĐT - Tôi rất mừng vì Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã lựa chọn công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp là một phần quan trọng trong 5 bài học kinh nghiệm rút ra khi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lê Quang Tuyến.

Dự thảo cũng đã lựa chọn “Phát triển nguồn nhân lực” là một trong 5 khâu đột phá trong chiến lược phát triển tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tới, điều đó là hoàn toàn xứng đáng, hợp lý, cũng là đòi hỏi của thực tế khách quan. Bởi trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác cán bộ luôn là cốt yếu, đem đến sự thắng lợi toàn diện, chủ trương cải cách hành chính, cơ cấu lại bộ máy trong hệ thống chính trị hiện nay cũng phải lấy công tác cán bộ, lấy con người làm yếu tố trọng tâm.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, tôi nhận thấy trong thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã thực hiện rất thành công công tác cán bộ, trong đó có việc đổi mới quy trình đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch, luân chuyển, chính sách cán bộ. Theo tôi, trong nhiệm kỳ, thời gian tới phải coi trọng hơn nữa khâu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phải lấy đây là điểm quyết định trong đổi mới chất lượng công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cấp, cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo tính thiết thực, có trọng tâm, tránh dàn trải thì việc đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với các chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức. Là tỉnh miền núi, biên giới, việc đào tạo, bồi dưỡng cần có sự ưu tiên đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ là người địa phương. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý phải đồng thời với bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nâng cao đạo đức cách mạng, rèn thái độ thực hiện công vụ, coi trọng hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ trước Đảng, với Nhân dân. Gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thì công tác đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, điều động, luân chuyển và chính sách cán bộ phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, công tâm. Có như vậy mới phát huy hết năng lực, sức mạnh từ nguồn lực cán bộ đối với sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới. 

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.