Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy định trách nhiệm người đứng đầu

26/04/2020 07:45

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Thắng

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm mạnh mẽ tinh giản đầu mối, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đối với huyện Bảo Thắng, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Huyện uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bô, công chức, viên chức đảm bảo tính thống nhất, gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ và được cụ thể hóa bằng Quy định số 10-QĐ/HU ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, Đảng bộ huyện chỉ đạo và thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Mặt khác, vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp cũng được nâng cao rõ nét.

Đảng bộ tỉnh cũng đã chỉ rõ vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở phải xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo tôi, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, yêu cầu trên của Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ và có nhiều cơ chế giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với người lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Có giải pháp kích thích, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; giám sát thường xuyên việc thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp, đối thoại trực tiếp với nhân dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; khắc phục và kiên quyết chỉ đạo khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.