Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thi đua ái quốc

Hội thảo khoa học “Từ thi đua ái quốc đến thi đua quyết thắng-Lý luận và thực tiễn”

18/05/2018 14:28

Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11-6-1948/11-6-2018), tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn và Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Từ thi đua ái quốc đến thi đua quyết thắng-Lý luận và thực tiễn”. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đến dự; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: 70 năm qua, Đảng ta, nhân dân ta đã quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện các phong trào thi đua và tiến hành công tác thi đua-khen thưởng, động viên cao độ sức người, sức của, tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc, tạo nên động lực to lớn, trực tiếp góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Trong quân đội, phong trào thi đua quyết thắng là sự kế thừa, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo phong trào thi đua yêu nước; luôn gắn kết chặt chẽ và đồng hành với phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc. Các phong trào thi đua luôn tạo động lực đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Trình bày đề dẫn hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Khi mới giành được độc lập năm 1945, đất nước ta còn bộn bề khó khăn, thù trong, giặc ngoài diễn biến phức tạp, giặc đói, giặc dốt hoành hành, chính quyền non trẻ đang đứng trước những thử thách cam go,… đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của toàn thể dân tộc để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng. Trước khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có “Thư gửi đồng bào lao động toàn quốc” kêu gọi mọi người ra sức thi đua ái quốc để kháng chiến mau thắng lợi, thống nhất, độc lập chóng thành công. Sau đó hơn một tháng, ngày 11-6-1948, dịp kỷ niệm tròn 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; trong đó, Người khẳng định: Thi đua là “bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh làm việc gì đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các tướng lĩnh trong quân đội đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dụng chính, đó là: Phân tích, làm rõ tư duy, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và tấm gương mẫu mực trong thực hiện thi đua ái quốc trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; đánh giá sức lan tỏa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong đời sống xã hội lúc bấy giờ và trong tình hình hiện nay; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thi đua ái quốc nói chung, thi đua quyết thắng nói riêng trong lịch sử và hiện tại, nhất là trước tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Theo Báo Quân đội nhân dân
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.