Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thi đua ái quốc

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược quân sự, quốc phòng

04/01/2018 14:45

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới”, do Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì thực hiện. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm đề tài.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm đề tài nhận hoa chúc mừng.

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi nghiệm thu đề tài, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng bao gồm những vấn đề lý luận có tính hệ thống, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc nghiên cứu đề tài. Quá trình tổ chức nghiên cứu đề tài đã huy động đội ngũ các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, năng lực và bề dày thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội tham gia. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, nghiêm túc, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện đầy đủ các nội dung mục tiêu nghiên cứu theo đúng quy trình, nhiệm vụ mà đề tài xác định. Đề tài là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài là công trình khoa học cấp quốc gia có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học đã có nhiều đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho việc hoàn thành đề tài khoa học. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Đề tài cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới” là đề tài khoa học có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng quân sự, quốc phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và các văn kiện khác, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Theo Báo Quân đội nhân dân
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.