Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

12/07/2019 10:50

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá.

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

BAN QUẢN LÝ CHỢ KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI

3. Tên tài sản, giá khởi điểm.

a. Tên tài sản. Đấu giá cho thuê 101 vị trí diện tích kinh doanh cố định tại Chợ đầu mối nông sản Kim Tân, thành phố Lào Cai (Vị trí theo phụ biểu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số: 241/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND thành phố Lào Cai).

b. Giá khởi điểm. Tổng giá khởi điểm: 5.007.180.000đ (năm tỷ không trăm không bẩy triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

a. Thời gian xem tài sản: Trong 02 ngày, ngày 18, 19/7/2019. Khách hàng liên hệ trực tiếp với Ban quản lý chợ Kim Tân hoặc với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo để được hướng dẫn.

b. Địa điểm xem tài sản: Tại Chợ đầu mối nông sản Kim Tân thuộc phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 12/7/2019 đến 16 giờ ngày 01/8/2019. Tại Ban quản lý chợ Kim Tân và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

a. Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng đến 500.000đồng /01 hồ sơ (Thu theo vị trí diện tích khách hàng đăng ký tham gia đấu giá).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại vị trí nào thì tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đó (theo danh mục vị trí, diện tích kinh doanh đính kèm).

b. Tiền đặt trước và thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

  - Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham gia đấu giá.                                                  

- Thời gian nộp: Trong 03 ngày, từ ngày 30, 31/7/2019 đến 16 giờ ngày 01/8/2019.

  - Phương thức nộp: Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Tài khoản số: 999996019999, mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, CN tỉnh Lào cai.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

8. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 12/7/2019 đến 16 giờ ngày 01/8/2019.

9. Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng gửi hồ sơ qua đường Bưu điện bằng thư đảm bảo theo địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 (sau trụ sở khối VI), phường  Nam Cường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai.

10.  Hình thức, phương thức đấu giá.

 - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

 -  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm công bố giá.

- Thời gian: Vào hồi 08h00’ ngày 02/8/2019 (thứ sáu)

- Địa điểm: Phòng đấu giá - tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản T. Lào Cai

K/T. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Kiên

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.