Báo Lào Cai
Thứ 3, 24/5/2022, 01:09 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Tết Độc lập không nghỉ trên công trường, nhà máy, đơn vị

LCĐT - Trong kỳ ngh l Quc khánh 2/9, trên các nhà máy, xí nghip, đơn v sn xut công nghip và mt s công trình trng đim ca tnh, khí thế lao đng vn din ra khn trương vi quyết tâm duy trì sn xut liên tc, đm bo tiến đ d án, song vn đm bo cht lượng công trình, an toàn lao đng.

Đ đm bo phòng, chng dch Covid-19, các đơn v đu thc hin đo thân nhit trước khi vào nhà máy, công trường.

Công nhân, người lao đng Nhà máy Tuyn đng T Phi duy trì dây chuyn sn xut hot đng liên tc.

Tranh th thi tiết thun li, nhà thu khn trương trin khai máy móc, thiết b, vt tư, nhân lc tích cc thi công xây dng h tng khu tái đnh cư Cng Hàng không Sa Pa ti xã Cam Cọn (Bo Yên).

Trên công trường D án Trung tâm Thương mi Go! Lào Cai khí thế lao đng din ra sôi đng.

Công nhân, người lao đng vn hăng say làm vic trên công trường xây dng cu Làng Giàng trong Tết Đc lp 2/9.

Trên công trường xây dng đường giao thông nhng ngày này không khí lao đng din ra rn rã.

Các nhà máy thy đin trên đa bàn duy trì sn xut 24/24 gi đưa dòng đin lên lưới đin quc gia.

Hot đng sn xut ti Chi nhánh M tuyn đng Sin Quyn.

Khí thế thi đua lao đng ti Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Công ty TNHH Mt thành viên Hóa cht Đc Giang Lào Cai tp trung làm vic đm bo đơn hàng xut khu.

Các doanh nghip, xí nghip sn xut công nghip va phòng, chng dch va đm bo sn xut, không đ đt gy chui sn xut.

Nhiu đơn v thuc Công ty TNHH Mt thành viên Apatit Vit Nam vẫn duy trì sn xut trong ngày lễ Quc khánh 2/9.

Hot đng sn xut ti Công ty C phn thương mi Thành Công.

Công nhân Công ty C phn Môi trường Đô th tnh thu gom rác thi.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết