Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 08:33 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết