Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 08:11 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Quyết định ban hành quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận QSDĐ; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết