Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 07:59 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Văn phòng Chính phủ, ngày 3-3, đã ban hành Công văn số 1354/ VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc thực hiện Đề án "Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước".

Tại Công văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo các quy định hiện hành. Bộ Tài chính nghiên cứu các kết quả và kinh nghiệm quốc tế để rà soát, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng "Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp".

Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết