Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 07:25 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Công nhận Tà Chải (Bắc Hà) đạt xã nông thôn mới nâng cao

LCĐT - Ngày 1/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đối với xã Tà  Chải.

Đây là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trên miền “cao nguyên trắng” Bắc Hà.

Một góc Tà Chải.

Tà Chải hiện có 771 hộ, 3.097 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết tập trung ở 6 thôn. Cuối năm 2014, Tà Chải tự hào là xã đầu tiên của huyện vùng cao Bắc Hà về đích nông thôn mới. Suốt 8 năm qua, xã đã nỗ lực duy trì bền vững và phấn đấu trở thành xã đầu tiên của huyện Bắc Hà về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021. Diện mạo nông thôn mới khởi sắc; hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Công tác an ninh, môi trường được đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,65 triệu đồng/năm, tăng hơn 1,2 lần so với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,98%, đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao. Nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị của xã đều đạt chuẩn nâng cao theo quy định.

 Để có kết quả này, Tà Chải đã chú trọng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới; trong quá trình thực hiện có những cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt. Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, còn là sự tham gia tích cực của Nhân dân trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết