Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 08:48 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Triển khai công tác truyền thông về Chương trình xây dựng nông thôn mới

LCĐT - Sáng 14/6, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai tổ chức họp với các cơ quan thông tấn, báo chí về triển khai công tác truyền thông Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Dự họp có sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, những năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần phổ biến những chủ trương, chính sách mới về xây dựng nông thôn mới, hướng đến vấn đề chất lượng và bền vững của nông thôn mới như phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản phẩm OCOP, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, du lịch nông thôn, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới cấp thôn/bản.

Quang cảnh cuộc họp.

Công tác tuyên truyền đã đi liền với giám sát, đôn đốc và biểu dương, qua đó ghi nhận, động viên, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo tại mỗi đơn vị, mỗi khu dân cư, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, cũng như kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện là cơ sở để các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương có những chỉ đạo cụ thể, hiệu quả và điều chỉnh cơ chế, chính sách ngày càng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi, hoạt động văn hoá, văn nghệ, trên cổng thông tin điện tử… Công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của mọi cấp, ngành, đoàn thể, địa phương góp phần chuyển đổi nhận thức cho cán bộ cơ sở, người dân ở nhiều địa phương về xây dựng nông thôn mới từ thụ động, phụ thuộc vào Nhà nước sang chủ động, tích cực hơn…

Phóng viên Báo Lào Cai đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác truyền thông trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác truyền thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; định hướng truyền thông Chương trình xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng…  Theo đó, các cơ quan truyền thông sẽ phối hợp tuyên truyền đầy đủ các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp tới toàn thể xã hội. Các nội dung truyền thông được xây dựng xen kẽ giữa các hình ảnh, video, phóng sự một cách sáng tạo, độc đáo và thiết thực tạo sự thích thú và gây chú ý cho đối tượng tiếp nhận. Công tác tuyên truyền cần thực hiện xuyên suốt, liên tục từ tỉnh đến cơ sở; đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội; tăng cường công tác phối hợp thông tin giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông…

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết