Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 08:25 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phát động Cuộc thi ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tỉnh Lào Cai năm 2022

LCĐT - Nhằm phản ánh sinh động những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động “Cuộc thi ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tỉnh Lào Cai 2022” .

Đây là cơ hội để các tác giả phản ánh những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.              Ảnh : Ngọc Bằng

Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh.

Đối tượng tham gia dự thi là các cán bộ, đảng viên, phóng viên báo chí, văn, nghệ sĩ, công dân sinh sống trong và ngoài tỉnh.

Yêu cầu tác phẩm dự thi: Kích thước 54cm x 79cm, không hạn chế về chất liệu, màu sắc và hình thức thể hiện. Tác phẩm chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Các tác phẩm phải thể hiện sinh động các hoạt động triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia. Tác giả ghi đầy đủ thông tin vào mặt sau, bên phải, góc dưới tác phẩm (Tên tác phẩm, năm sáng tác, họ và tên tác giả, năm sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, thư điện tử). Ảnh dự thi gửi về địa chỉ mail: hophuongtglc@gmail.com

Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả, đơn vị đoạt giải và tiền thưởng. Dự kiến có 1 giải A trị giá 5 triệu đồng, 2 giải B mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 3 giải C mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Thời gian phát động và nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ tháng 7/2022.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết