Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 07:30 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Huyện Bảo Thắng: Đồng loạt ra quân  mở rộng đường giao thông nông thôn

LCĐT - Ngày 25/6, cả 14 xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng đồng loạt ra quân mở rộng đường giao thông và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm hướng tới việc hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Nhân dân thị trấn Tằng Loỏng tham dự Lễ phát động mở rộng đường giao thông nông thôn các thôn vùng cao.

Trong đợt phát động này, huyện Bảo Thắng lập kế hoạch mở rộng bề mặt nhiều tuyến đường nông thôn từ 3m lên 6 m, trên cơ sở người dân tham gia hiến đất, tạo nền mặt đường, tham gia ngày công đổ bê tông mặt đường, làm cống ngang, rãnh thoát nước dọc, Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, khảo sát.

Lãnh đạo huyện Bảo Thắng tham gia đợt ra quân mở đường giao thông nông thôn tại thị trấn Tằng Loỏng.

Đến nay, huyện Bảo Thắng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về giao thông, hiện Bảo Thắng cứng hóa 75% chiều dài các tuyến đường giao thông nông thôn (bao gồm cả đường cấp phối); điểm hạn chế là nhiều tuyến đường bề mặt còn chật hẹp, công tác vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo, nhiều tuyến đường chưa có hệ thống rãnh thoát nước hoặc có nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

Huyện Bảo Thắng xác định việc mở rộng đường giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ những tồn tại đó, huyện Bảo Thắng phát động đợt mở rộng đường giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Bảo Thắng đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn, lựa chon các tuyến đường tập trung động dân cư, nhu cầu đi lại nhiều để mở rộng mặt đường trước, bê tông hóa sau.

                       Lãnh đạo huyện Bảo Thắng trò chuyện với người dân vùng cao thị trấn Tằng Loỏng.

Huyện tiếp tục vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào mở rộng đường giao thông, hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu để làm đường. Ngoài ra, làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông, quản lý tải trọng, phương tiện tại các tuyến đường...

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết