Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 09:04 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9

LCĐT - Sáng 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 9.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương và đại diện một số cơ quan, đơn vị được mời.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trong tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là việc chủ động rà soát, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và cả nhiệm kỳ để bảo đảm phát triển toàn diện. Từ đầu năm đến nay đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và dân số; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn theo hướng xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa cấp ủy đảng với chính quyền; hoàn thành quy hoạch cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo xử lý hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế và những khó khăn, thách thức cần nhận diện, đánh giá và có giải pháp khắc phục. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ các nội dung của hội nghị để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong 1 ngày, hội nghị sẽ nghe Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp đó hội nghị sẽ dành thời gian thảo luận tại tổ, thảo luận tập trung tại hội trường và tiến hành chất vấn trong Đảng.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục thông tin nội dung hội nghị quan trọng này.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết