Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 07:33 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

LCĐT - Những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Huyện ủy Bảo Thắng luôn tập trung chỉ đạo nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, một trong những nội dung quan trọng được Huyện ủy Bát Xát quan tâm hàng đầu là thường xuyên chỉ đạo thực hiện đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao đạo đức cách mạng. Hằng năm, huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh, địa phương cho cán bộ, đảng viên. Hằng tháng cung cấp thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của Trung ương, của địa phương thông qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt đảng...

Đồng chí Bùi Quỳnh Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bát Xát cho biết: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nội dung được Huyện ủy triển khai đồng bộ các khâu. Tổ chức, bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chính trị, trình độ đào tạo, đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới... Ví dụ như luân chuyển cán bộ được Huyện ủy xác định là bước đột phá trong công tác tổ chức, cán bộ. Từ năm 2018 đến nay, Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 52 cán bộ, trong đó 12 cán bộ trẻ có triển vọng đã được quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện xuống cơ sở; điều động từ xã sang xã 27 cán bộ… Việc đào tạo cán bộ qua thực tế cơ sở kết hợp nhiều giải pháp khác nhau đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng việc thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại huyện Bảo Thắng, đồng chí Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định, hiện nay, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương cơ bản đảm bảo đạt chuẩn. Huyện ủy chỉ đạo nâng cao đạo đức công vụ theo tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”. Minh chứng rõ nét cho chủ trương trên thông qua hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn và của huyện những năm gần đây đều đạt trên 90% (những năm trước tỷ lệ hài lòng chỉ đạt trên 50%). Song hành với đó, Huyện ủy yêu cầu các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo hướng ngắn, gọn, thiết thực; các chi bộ, cơ quan nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, nhất là trong chỉ đạo, điều hành phát hiện vấn đề phải góp ý ngay để khắc phục kịp thời, không đợi đến cuộc họp mới nêu. Đặc biệt, làm tốt quy định nêu gương trong mỗi cơ quan, đơn vị, thực hiện nói đi đôi với làm...

Huyện ủy cũng chỉ đạo mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ, tinh giản biên chế. Trên cơ sở danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên rà soát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước; quản lý kinh tế… cho từng đối tượng phù hợp với chức danh đã được quy hoạch...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Hằng năm, trên cơ sở các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy, chi bộ cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với tình hình của cấp mình để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, bổ sung những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhân tố trẻ, nhân tố mới… Sự chủ động trên đã tạo chuyển biến căn bản trong công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận bảo đảm về chất lượng và số lượng, từng bước đáp ứng được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đều đảm bảo từ 1,5 đến 2 lần so với số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm; đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp có số lượng quy hoạch bảo đảm từ 2 đến 4 người cho 1 chức danh. Về độ tuổi và cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số trong quy hoạch cán bộ cơ bản bảo đảm đạt tỷ lệ.

Phần lớn cán bộ được bổ nhiệm hoặc được giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch phát huy được vai trò lãnh đạo, khả năng quản lý, điều hành. Ở những địa phương làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, việc chuẩn bị nhân sự đại hội và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND được thuận lợi, các đồng chí được giới thiệu ứng cử trúng cử với số phiếu cao. Công tác quy hoạch cán bộ còn được cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo gắn với công tác đào tạo.

Sự chủ động, tích cực của cấp ủy đảng các cấp trong công tác cán bộ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết